Skattefusk Byggföretag

Skattefusket i byggbranschen ska stoppas

4 Minuter 2018-10-22


Omfattande byggnationer av både Sveriges bostäder och infrastruktur pågår just nu. Samtidigt har skrämmande siffror visat på hur byggprojekten i många fall innefattat olika typer av skattefusk och brist på respekt för mänskliga rättigheter.

Svartavlöning det stora problemet

Enligt nya undersökningar och intervjuer av personer inom byggbranschen tror över 50 % att det förekommer skattefusk genom svarta löner. Det är en fördubbling jämfört med siffror från 2013. Samma personer ser även detta som ett hot mot deras verksamhet ur ett konkurrensperspektiv.
Denna undersökning förstärks genom en rapport från ”Fair Play Bygg” gjord under 2018 som tittade på brottsanmälningarna inom byggbranschen, denna konstatera att majoriteten av anmälningarna gällde just skattefusk genom svartavlönad arbetskraft.

Orättvist för de som sköter sig

Tyvärr är det ett faktum att de flesta aktörerna i byggbranschen dras över samma kam hos gemene man utanför byggbranschen. Det är beklagligt att detta är fallet, då denna väldigt generaliserande bild av branschen självklart inte är verkligheten. Fokus på kontroll av byggbolag och beställare kommer bara bli allt vanligare samt att fler åtgärder kommer tas för att proaktivt förhindra att oseriösa underentreprenörer anlitas.

Det positiva med alla kravställningar

Vi på Infotech Access ser mycket positivt på att stora satsningar och kravställningar görs för att påvisa att skattefusk inte försiggår hos de bolag som gör rätt för sig. Som personalliggarleverantör prioriterar vi enormt att våra kunder ska få det absolut enklaste upplägget kombinerat med betydande mervärden från våra tjänster. Som ett exempel har våra kunder möjligheten att ta ut tidsrapporter på individnivå för varje aktivt byggprojekt, vilket i det långa loppet har gett enorma tidsbesparingar tillsammans med en insikt de tidigare inte haft.


Skattefusket bygg

Lea Sif Valsdottir

Använd kontaktformuläret nedan ifall ert företag har några frågor eller tankar kring personalliggare och tidrapportering. Vi ser fram emot att höra ifrån er!

2018-10-22

Dela