Infotech

Mer
Information

Ett genomtänkt ID06-system gör det väsentligt mycket lättare att leva upp till Skatteverkets bestämmelser på personalliggare då lösningen blivit branschens standard. Majoriteten av alla totalentreprenader ställer numera krav på sina underentreprenörer att använda ID06-kort för att kunna vistas på arbetsplatsen.

Lagen om personalliggare i byggbranschen trädde i kraft 1:a januari 2016 med syfte att försvåra svartarbetet. En bransch där helt enkelt alla konkurrerar på lika villkor.

För den som bryter mot lagen om personalliggare väntar bestraffning i form av ekonomiska sanktioner. Sanktionerna kan riktas mot både byggherren och de företag som medverkar på byggarbetsplatsen.
Kontakta oss så kommer vi fram till vilken lösning som skulle passa just er verksamhet.

Vill ni läsa om hur vi på Infotech Access AB hanterar våra kunders information följer ni länken nedan till vår integritetspolicy.

Behöver ni förresten nya ID06-kort till era anställda? Vi rekommenderar alla våra kunder att använda sig av www.hantverksID.se - snabb leverans till marknadens bästa pris!

ID06 Personalliggare
Hyr Personalliggare
Hyr Personalliggare

Lösningar

Kontakta Mig

Vi hittar en lösning som passar
just ert projekt.

Lea Sif Valsdottir
08-330315

Telefon

08-330315