Sjukfrånvaro Byggbranschen

Så ser sjukfrånvaron ut i byggbranschen

4 Minuter 2018-09-28


Visste du att den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sverige ligger på 4,1 procent? Inom byggbranschen har det dock visats att personalstyrkan i större mån håller sig friska – och går till jobbet. 3,7 procent är den genomsnittliga sjukfrånvaron inom byggbranschen, och tittar man på samtliga enskilda branscher ligger endast verkstäderna på en lägre procent. Detta enligt uppgifter från Svenskt Näringslivs tidsanvändningsstatistik och företagsuppgifter inom byggbranschen.


Anledningarna till detta är inte självklara, men enligt en intervju med Björn Samuelsson, expert inom hälsa och säkerhet på Sveriges Byggindustrier, går det att peka ut en del viktiga faktorer till varför det ser ut som det gör.


Omväxling sägs vara kanske den absolut viktigaste anledningen till detta fenomen. Arbetet involverar mycket tid utomhus såväl som inomhus, detta i kombination med fysisk rörelse gör att personalen håller sin hälsa uppe. Det faktumet att arbetsmiljön, enligt statistik blivit bättre medför självklart också en positiv effekt.


Många förknippar byggbranschen med stor risk för skador under arbetstid. Dock har arbetsolyckorna långsiktigt minskat, och undersökningar gällande trivsel för medarbetare rankar bygg som den bästa näringen att arbeta i. Att slippa skador är en sak, men att trivas på sitt jobb gör en mer ivrig att gå till jobbet.


Trots dessa faktorer visar en annan undersökning att det är lättare att gå till jobbet sjuk inom byggsektorn i jämförelse med ett jobb där översikten över personalstyrkan är skarpare. Undersökningarna som säger att bygg endast har 3,7 procent sjukfrånvaro, visar tyvärr inte det faktiska arbetet under timmarna då personalen är på plats.


Detta är ett bekymmer som skiljer sig från projekt till projekt, men de som verkligen har lyckats ta kontroll över de arbetade timmarna är dem som kan säkerställa att tiden på bygget är arbetad tid.
Hur gör man det?
Enkelt, med funktion detaljerade tidslistor i vår elektroniska personalliggare tillsammans med de anställdas godkännande kan man ta ut tiderna på projektet och sedan mäta de mot rapporterna som de anställda lämnar in varje månad. Märker man markanta skillnader mellan dessa tider vet man var man ska rikta sitt fokus.Vi måste dock tillägga att många företag inte har detta problem i dagsläget, men de finns – och de kunder vi hjälpt med detta har lyckats släppa en stor del av deras nuvarande administrationstid genom att få tidsrapporter elektroniskt varje månad och ett lugn i att tiderna är korrekta.


ID06 nya kort

Lea Sif Valsdottir

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig? VI vill prata med dig!

2018-09-28

Dela