ID06 lagen

Dörren till fusk med ID06-systemet ska stängas och spikas igen

5 Minuter 2018-09-30


Har ni inte bytt ut era gamla ID06-kort mot den nya standarden är det inte långt kvar innan det behövs göras. De gamla korten upphör nämligen att gälla 20/6 2019.

Varför byta ut de gamla?

Kort och gott för att öka tillitsnivån till vad som kallas LoA2 (Level of Assurance 2), vilket innebär att säkerheten ökar vid hanteringen av korten.

Efter våra undersökningar har det visat sig vara alldeles för lätt att ha flera ID06-kort kopplat till en och samma individ, vilket möjliggör risken att närvarande kan vara verksam på ett projekt utan att vara kopplat till något verkligt bolag. Dörren till fusk med ID06-systemet ska enligt ID06 AB stängas och spikas igen.

Hur går man tillväga?

Viktigt att veta är att alla företag inklusive de som redan är anslutna till ID06-systemet måste kontrolleras på nytt så att de uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamheten.

För att registrera sig och beställa de nya ID06-korten krävs säker identifiering, så som BankID eller pass av såväl firmatecknare, kortbeställare som kortinnehavare.
Precis som idag ska korten beställas av ID06 ackrediterade kortleverantörer, så som Seriline AB - www.seriline.se


Med vår nya kortstandard blir det mycket svårare att missbruka ID06 regelverk, till exempel kan en person inte ha flera ID06-kort kopplade till samma organisation. Dessutom kan företag uppgradera säkerheten på hela eller utvalda delar av arbetsplatsen såsom kontor, arbetsbodar och andra utrymmen där man förvarar värdefull utrustning.

Thor Jonsson, verksamhetsområdeschef ID06-kort.

GDPR, vad gäller?

– Vi ser till att lagar och bestämmelser följs, till exempel EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. I det nya ID06-systemet kommer företag och individer att kunna kontrollera vilka uppgifter som finns registrerade om dem på ett säkert och enkelt sätt, säger även Thor Jonsson.

Hur påverkas dem elektroniska personalliggarna?

Alla personalliggarleverantörer måste även omprövas för att kunna ansluta sig till det nya kortet för att se till säkerheten uppfylls. Vi på Infotech Access AB var bland de första att göra detta, och ser fram emot att fortsätta samarbetet med ID06 för att bidra till en sundare byggbransch.


ID06 nya kort

Lea Sif Valsdottir

Använd kontaktformuläret nedan ifall ert företag har några frågor eller tankar kring de nya lagkraven. Vi ser fram emot att höra ifrån er!

2018-09-30

Dela