INFOTECH

Vi hjälper våra kunder inom fordonsservice uppfylla skatteverkets krav på elektroniska personalliggare.

Kontakta 0ss

Lagen

Omfattas ditt
företag?

Det är nu beslutat att från om med 1 juli 2018 måste företag som bedriver fordonsservice ha personalliggare. Syftet med att införa kravet är bland annat att komma åt svartarbete och skattefusk. Vi hjälper er uppfylla kravet på ett så administrativt och kostnadseffektivt sätt som möjligt, så ni kan fokusera på det som är viktigt – Er verksamhet.

Det beror på, från och med 1 juli 2018 kommer dessa SNI-koder/verksamheter att omfattas av lagkravet:
- 45201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
- 45202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
- 45203 Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motorcyklar
- 45204 Däckservice
Det här betyder att bland annat bilverkstäder, rekondföretag, biltvättar och tillfälliga däckverkstäder omfattas.
Om mer än 25% av företagets totala omsättning kommer från någon av ovan affärsområden, oavsett förtegets SNI-kod så omfattas ni av lagkravet
En personalliggare är den modul man använder för att dokumentera informationen nedan under ett vanligt arbetspass;
- Näringsidkarens namn och personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande utländska nummer.
- Namn och personnummer, samordningsnummer eller motsvarande utländska nummer för personer som är verksamma i näringsverksamheten
- Tidpunkten då respektive persons arbetspass påbörjades och avslutades
Vi erbjuder både fysiska enheter och mjukvara för våra kunder där de verksamma loggar in- och ut med antingen kort eller via telefonen.
Med en elektronisk personalliggare skapar man en enkelhet för de verksamma att på ett snabbt sätt kunna checka in- och ut i lokalen samtidigt som man verkligen minimerar administration.
Det viktigaste är att vid ett kontrollbesök ha personalliggaren tillgänglig och snabbt kunna visa den informationen som de ber om för att undvika viten. Vårt system gör att vilken anställd som helst har möjlighet att snabbt visa upp informationen - någon chef eller administratör behöver alltså inte vara närvarande.
Personalliggare Fordonsservice

Personalliggare

Tålig Och Lättanvänd

Ingen installation

Kopplas enkelt in i 220V-uttag, kommunicerar med förinstallerat SIM-kort

Intuitiv

De verksamma checkar enkelt in- och ut med sina personalliggarkort

Tidrapport

Ni kan enkelt ta ut tidrapporter på individnivå varje månad i excelformat som kan stå till grund för både lön och arbete.

Personalliggare Verkstad mobilapp

Mobilapp

Logga in och ut

Era anställda kan använda sin mobil för att platsbaserat logga in och ut på arbetsplatsen. Vem som helst på projektet kan enkelt visa upp den rapport som Skatteverkets kontrollpersonal ber om.

Skatteverksrapport

Vem som helst på projektet kan enkelt visa upp den rapport som Skatteverkets kontrollpersonal ber om.

Operativsystem

Appen fungerar på både iOS och Android.

GPS-funktion

Du kan välja att aktivera vår funktion Geofencing, denna innebär att man inte kan checka in eller ut om man inte befinner sig på arbetsplatsen.

Användandet

Hur Går Det Till?

1. Anmälan

Ni anmäler era företagsuppgifter och vilka anställda som kommer att närvara i personalliggaren.

2. Leverans

Ni slipper åka och hämta eller lämna läsaren då vi sköter leveransen kostnadsfritt direkt till er.

3. Installation

Det blir inte enklare än att installera vår kortläsare. Du kopplar in elsladden i ett 220V-uttag och väntar en minut.

4. Användning

Alla checkar enkelt in- och ut i systemet med sina personalliggarkort eller med sin mobil.

5. Vid Kontrollbesök

Vem som helst på projektet kan enkelt visa upp det Skatteverkets kontrollpersonal ber om.

Pris

Vi Håller Det Enkelt

Fast Månadskostnad

880 kr / Kortläsare
  • Heltäckande försäkring utan självrisk ingår
  • Vår mobilapp ingår som alternativ incheckningsmetod
  • Inga startkostnader, bindnings- eller uppsägningstider
Beställ idag
Personalliggare Fordon Service

Lösningar

Kontakta Mig

Vi hittar en lösning som passar
just ert projekt.

Lea Sif Valsdottir
08-330315