Digitalisering Byggbranschen

Svenska byggföretag hamnar efter i digitaliseringen - vad blir konsekvenserna?

4 Minuter 2018-10-21


Allt fler svenska bolag använder digitalisering för att effektivisera sina processer och därmed lönsamheten. Dock finns det fortfarande branscher som inte hänger med överhuvudtaget, ny oroväckande rapport från Tillväxtverket visar att det är just byggbranschen som ligger absolut sämst till.


Svensk Byggtjänst rapport Byggbranschen och digitaliseringen beskriver att det finns mycket att utveckla och tjäna på inom en i dagsläget digitalt omogen bransch. Enligt dem tillfrågade kommer däremot stora satsningar att göras de kommande åren, då företagen ser digitaliseringen som en möjlighet till framförallt stora besparingar och värdefull insikt i delar man inte har koll på.

Varför digitalisering?

Vare sig det gäller områden så som inköp, löner eller administration skänker digitala verktyg helt enkelt en enorm effektivitet och därmed tidsbesparing man annars inte hade uppnått med hjälp av de tidigare manuella processerna. Men med förändring medföljer det givetvis en del risker, nyckeln är inte att göra en förändring så fort man ser möjligheten till att digitalisera - utan för att maximera potentialen bör satsningen vara i de områden som antingen tar mest tid att administrera eller de man har minst koll på.

Risker med att inte göra någonting alls?

Bolag som inte gör en ansträngning inom digitaliseringen kommer effekten långsiktigt att påverka deras position på marknaden. Företag som med hjälp av digitala verktyg lyckas effektivisera sina processer och automatisera mycket av den tidsmässigt krävande administrationen kommer få ett helt annat fäste och därmed möjligheten att lämna sina beställare betydligt slagkraftigare erbjudanden.

Var ska man börja?

Då personalen är den absolut viktigaste och mest kostsamma resurs varje bolag har är det absolut värt att prioritera satsningar i det ledet. Som ett exempel har vi skapat ett mervärde för våra kunder då vi i tillägg till deras personalliggarrutin lagt till möjligheten att kunna ta ut tidsrapporter varje månad på individnivå. Våra fysiska personalliggare som är ID06-kompatibla säkerställer alltså inte enbart kravet mot Skatteverket, utan skänker framförallt en väldigt uppskattad insikt i projekten utan något som helst extraarbete.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi på Infotech Access AB har levererat elektroniska personalliggare sedan lagkravet började gälla för byggbranschen och har inte bara den smidigaste produkten utan också den enklaste debiteringsmodellen. Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Använd vårt kontaktformulär nedan, vi vill gärna prata med dig!


Digitalisera Byggföretag
Lea Sif Valsdottir

Använd kontaktformuläret nedan ifall ert företag har några frågor eller tankar kring personalliggare och tidrapportering. Vi ser fram emot att höra ifrån er!

2018-10-21

Dela