Infotech Access AB, 556873-9618

Integritetspolicy

Här kan du läsa vår Integritetspolicy som förklarar varför och hur vi använder information om dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss ifall det är något du undrar över.

Nedan följer en beskrivning av varför och vilken information Infotech Access AB, 556873-9618, nedan kallad Infotech, behandlar personuppgifter om sina kunder.

 • Vår elektroniska personalliggare kräver behandling av personuppgifter som är lagrad på ID06-kortet vilket vår kortläsare avläser. Informationen som behandlas är för- och efternamn, födelsedatum och arbetsgivare.
 • För inloggning till vår projektportal Checkbox lagras våra användares för- och efternamn, arbetsgivare, e-postadress, och telefonnummer.
 • För inloggning till Chkbox App lagras våra användares för- och efternman, arbetsgivare, e-psotadress och telefonnummer.
 • I vårt projekthotell, ITBASE, lagras våra användares för- och efternamn, arbetsgivare, e-postadress och telefonnummer.
 • I vårt CRM-system lagras kontaktinformationen till våra beställare.
 • För att kunna leverera våra ordrar hanteras dessa uppgifter om den enskilde beställaren;
  - För- och efternamn.
  - Kontaktinformation.
  - Arbetsgivare.
Infotech är en ackrediterad personalliggarleverantör av ID06 AB. Våra kortläsare avläser informationen som finns tillgänglig på ID06-korten. Mer om ID06-kort här: https://id06.se/om-kortet/

Säkerhet

Personuppgifter lagras hos Infotech AS och LocalHost, i Norge. Det är inloggningskrav med lösenord för tillgång och behandling av informatioenn alla Infotechs system. Förutom det har Infotech interna rutiner som ska garantera din säkerhet.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring.

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Infotech använder sig av, vilka uppgifter om kund som Infotech behandlar, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Infotech har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna. Kund kan kräva att Infotech tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Infotech inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Infotech har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format.
Rätten till överföring förutsätter dock att Infotech behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund. Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

På Infotech hemsida hanteras för närvarande inga Cookies.

Kontaktinformation

Om kund har frågor om hur Infotech behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Infotech personuppgiftsansvarig via e-post:
info@infotechaccess.se Rubricera mailet med: GDPR
DPO (Data Protection Officer) är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.
Du är annars varmt välkommen att ringa till oss på 08-33 03 15.